Tìm kiếm:  
     

Phần mềm "Network Inventory Master" 
Phần mềm Network Inventory Master là một phần mềm theo dõi và quản lý tài sản mạng với nhiều đặc điểm mạnh, giúp bạn có thể quản lý mạng server và tất cả các máy tính được kết nối trong mạng.Phần mềm Network Inventory Master cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết và toàn diện về tất cả các phần cứng cũng như phần mềm của tất cả các máy tính trong mạng. Những thông tin này được truy cập thông qua một Web browser và được tải đến HTML hoặc những bản báo cáo CSV.Tính công dụng đặc trưng...

- Theo dõi việc sử dụng phần mềm trên tất cả các máy tính trong công ty của bạn.

- Đảm bảo các máy tính có đủ bộ nhớ và CPU

- Đảm bảo phần mềm sử dụng đúng và hợp pháp.Phần mềm được hoạt động như thế nào...

- Cho chạy tác nhân "theo dõi" trong phiên bản login của những máy tính trong mạng.

- Thu nhập thông tin mỗi khi một người dùng máy truy cập vào mạng.

- Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào vào trong máy tính của khác hàng.

- Chỉ cần một vài giây để thu nhập mọi thông tin.

- Có thể hoạt động được trong tất cả các phiên bản của Windows.
   Xem thông tin đã được thu nhập...  
   Xem một số giao diện mẫu của phần mềm... 


Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc bản báo giá, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo info@hitechsoftware.net

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.